Školení řidičů profesionálů

 

PRAVIDELNÉ ŠKOLENÍ -

Toto školení musí řidič absolvovat v případě, že řídí vozidlo sk. C, CE, D, DE. Náplň takového školení je stanovena na celých 35 hodin, které musí řidič absolvovat v 5-ti letech po 7-mi hodinách ročně.

 Smyslem je, aby si řidič každoročně osvěžil své znalosti v jednotlivých tématech a doplnil je o novinky v silničním provozu.

 Cena školení je 968,- Kč včetně DPH (800,- bez DPH).

 

Důležité upozornění:

Konání školení musí akreditované školicí středisko oznámit příslušnému obecnímu úřadu nejpozději 5 pracovních dnů před školením. Proto je bezpodmínečně nutné podat včas přihlášku !!!